Uneix-te a la comunitat de professionals que transformarà el teixit empresarial de Barcelona

Curs online Transformació digital i economia circular

Formació pràctica, útil i divertida. 

180 hores – 100% en línia.

Places gratuïtes limitades.

Aplicacions professionals del Curs Transformació digital i economia circular

Gràcies a aquesta formació dissenyada exclusivament per a tu per Mainjobs i el Ministeri de Treball, podràs treballar en projectes de:

Directors de publicitat i relacions públiques

Directors comercials i de vendes

Directors de RRHH

Analista de gestió i organització

Tècnic en medi ambient

Tècnics mitjans en organització i administració d'empreses

Assignatures:

Transformació Digital

TEMARI TRANSFORMACIÓ DIGITAL – 60 H

QUÈ ÉS LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I PER QUÈ ÉS IMPORTANT? 
– Aprendràs què significa la transformació digital i com està canviant la manera com les empreses operen i es relacionen amb els seus clients. 
– Explorarem exemples d'empreses que han tingut èxit en la transformació digital i com ho van aconseguir.
– Identificaràs els desafiaments i els obstacles que poden sorgir en aquest procés i com superar-los. 
STARTUPS I NEGOCIS DIGITALS: EL FUTUR DELS NEGOCIS? 
– Descobrirem què és una startup i com es diferencia de les empreses tradicionals. 
– Coneixeràs les metodologies àgils, una manera de treballar més flexible i eficient que utilitzen moltes startups.
– Aprendràs sobre el concepte de “producte mínim viable” i com pot ajudar a llançar productes o serveis de manera més ràpida i efectiva.
SERVEIS AL NÚVOL: LA REVOLUCIÓ DE LA TECNOLOGIA.
– Entendres què són els serveis al núvol (cloud) i com poden beneficiar les empreses.
– Aprendràs sobre els diferents tipus de serveis al núvol i quin és el més adequat per a cada necessitat.
– Explorarem exemples d'empreses que utilitzen serveis al núvol i com n'han millorat les operacions.
NOUS MODELS DE NEGOCI: ADAPTANT-SE A L'ERA DIGITAL.
– Coneixeràs nous models de negoci que han sorgit gràcies a la tecnologia, com ara l'economia col·laborativa (exemples: Uber, Airbnb).
– Aprendràs sobre el concepte de Fintech, que està revolucionant els serveis financers. 
– Explorarem com la transformació digital està canviant la manera com les empreses es relacionen amb els seus clients i com pots aprofitar aquestes tendències.
MÀRQUETING DIGITAL: CONNECTANT AMB LA TEVA AUDIÈNCIA.
– Aprendràs sobre els avantatges del màrqueting digital davant del màrqueting tradicional. 
– Coneixeràs els diferents canals digitals, com les xarxes socials, l'email màrqueting i el SEO, i com utilitzar-los de manera efectiva. 
– Descobrirem com crear contingut rellevant i atractiu per connectar amb la teva audiència i assolir els teus objectius de màrqueting.
GESTIÓ DE TALENT A L'ERA DIGITAL.
– Entendreu la importància de construir una marca ocupadora sòlida (employer branding) per atraure i retenir talent.
– Aprendràs sobre el concepte de «proposta de valor a l'empleat» (EVP) i com crear una EVP atractiva. 
– Coneixeràs estratègies de reclutament digital, com ara el «social recruiting», per trobar els millors candidats. 
PROTECCIÓ DE DADES: EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (GDPR).
– Aprendràs què és el GDPR i com afecta les empreses. 
– Coneixeràs els principis bàsics del GDPR i com complir els seus requisits. 
– Entendreu la importància de protegir les dades personals i com el GDPR ajuda a garantir la privadesa.
HABILITATS CLAU PER AL FUTUR.
– Reflexionarem sobre la importància de desenvolupar habilitats digitals i personals per tenir èxit a l'era digital.
– Aprendràs sobre la importància de l'anàlisi de dades per prendre decisions informades als negocis. 
– Desenvoluparem habilitats per gestionar equips i prendre decisions efectives en el context de la transformació digital. 

Integració de l'economia circular a la gestió empresarial

TEMARI INTEGRACIÓ DE L'ECONOMIA CIRCULAR A LA GESTIÓ EMPRESARIAL– 120 H

MÒDUL 1: L'ECONOMIA CIRCULAR COMPRENSIÓ DELS PROCESSOS I ELEMENTS CLAUS DE L'ECONOMIA CIRCULAR,
CONCEPTES DERIVATS I/O COMPLEMENTS DEL MODEL DE CIRCULARITAT
- Concepte deconomia circular.
- Què és l'economia circular i quins són els beneficis?
– Sostenibilitat, i economia circular.
– Responsabilitat social corporativa, l'economia col·laborativa, la sinergia i la simbiosi empresarial, la servitització industrial.
- Perspectives docupació relacionades amb leconomia circular i nous jaciments docupació.
- Adaptació docupacions tradicionals al model circular.
– Principis de sostenibilitat.
- Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l'agenda mundial del 2030.
AVALUACIÓ DELS AVANTATGES ECONÒMICS, AMBIENTALS, EMPRESARIALS I PER A LA
SOCIETAT QUE REPRESENTA EL MODEL D'ECONOMIA CIRCULAR
- Economia Circular i Mecanismes de Protecció del Medi Ambient i Producció dEnergia Neta.
– Oportunitats per al desenvolupament i l'activitat empresarial a partir del model circular.
– Estudis de cas d'economia circular. Anàlisi de resultats.
MÒDUL 2: MODEL DE NEGOCI CIRCULAR
– Caracterització dels models circulars.
– Concepte de models circulars principis bàsics per implementar un model d'economia circular a l'empresa.
- Cicle de vida dun producte.
– Ecodisseny, empremta hídrica i empremta de carboni.
– Distinció de tipus de negocis circulars.
– Bones pràctiques en el disseny sostenible de productes i serveis.
– Eines que cal utilitzar en el disseny sostenible de productes i serveis.
- Del tècnic a l'estratègic a les iniciatives d'economia circular determinades per l'empresa.
– Circular Supplies.
– Resource Recovery.
– Product Life Extension.
– Sharing Platforms.
– Product as a Service.
– Desenvolupament del pensament circular.
– Concepte de pensament circular: Circularity Canvas.
– Estratègia de gestió de “nutrients.
– Volatilitat del cost de matèries primeres.
– Disseny del servei.
– Disseny Circular.
- instruments jurídics i econòmics per promoure leconomia circular.
– Anàlisi de tendències que cal tenir en compte en un model circular.
– Tendències de consum.
– Tendències legislatives des de la Unió Europea relatives a l'economia circular.
– Tendències en sostenibilitat a l'e-commerce i el disseny de packaging.
– Identificació de possibles recursos.
– Recursos públics per a models de negoci circular.
– Recursos privats per a models de negoci circular.
MÒDUL 3: INNOVACIÓ I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN EL MODEL D'ECONOMIA CIRCULAR
– Aplicació dels diferents tipus d'innovacions circulars que es poden aplicar a les empreses, cercant la innovació i l'optimització de la gestió de residus.
- Beneficis de l'aplicació dels models d'economia circular i les fonts de creació de valor que genera a l'empresa.
– Ecodisseny.
– Petjada de Carboni.
– Petjada Hídrica.
– Estudi de casos d'aplicació dels principis de l'Economia Circular a les empreses i organitzacions.
– Bones pràctiques empresarials.
– Investigació dels beneficis que suposa la implantació de models circulars a les organitzacions.
– Legislació.
- Incentius de suport a leconomia circular.
– Estudi de casos d'economia circular en diferents sectors com el tèxtil, el plàstic i els residus.
– La innovació i sostenibilitat des del model circular a les organitzacions.
- Exploració de les possibilitats daplicació dels principis de lEconomia.
– Circular en el desenvolupament de les ciutats.
– Legislació.
- Incentius de suport a leconomia circular.
– Estudi de casos d'economia circular a diferents ciutats i municipis.
– La innovació i sostenibilitat des del model circular a les ciutats i municipis.
– Elaboració d'inventaris d'elements que generen contaminació per minimitzar-lo i controlar-ne l'impacte.
– Contaminants en els processos productius i l'atmosfera.
– Residus i abocaments.
– Agents contaminants.
- Implantació d'estratègies de gestió eficient de l'energia a l'empresa.
– Gestió de recursos i residus a les empreses.
– Processos derivats de la implantació de l'economia circular com a model de negoci.
– Eines de màrqueting i comunicació ambiental.
– Bones pràctiques empresarials.
– L'economia circular i la importància que té com a eina generadora de valor al llarg del cicle de vida dels recursos.

Titulacions

  1. ADGD33 TRANSFORMACIÓ DIGITAL.
  2. SEAG0001 INTEGRACIÓ DE L'ECONOMIA CIRCULAR A LA GESTIÓ EMPRESARIAL.

Preguntes freqüents

La propera convocatòria comença el 30 d'abril.

No, ni la formació ni l'emissió del títol no tenen cap tipus de cost per a l'alumnat.

Aproximadament, 10 hores a la setmana en horari flexible, tu decideixes quan connectar-te.

Sí, hi haurà diversos exàmens obligatoris i tipus test al final de cada mòdul.

No cal estar travessant un ERTE actualment per participar al curs. Si heu rebut aquest missatge, és perquè compleixeu els requisits necessaris per accedir a la formació.

Inscripció al curs de Transformació digital i economia circular


El Ministeri de Treball requereix les dades següents per justificar la inscripció i fer seguiment de lalumnat participant.

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.

DADES PARTICIPANT

Disposes d'ordinador o tauleta i connexió a Internet per participar en aquesta formació en línia?
Sexe
Data de naixement
Email
(Si ets resident a la província de Barcelona i el teu DNI no ho reflecteix, ens pots facilitar qualsevol altra documentació que la justifiqui la teva residència: empadronament, matrícula en una formació presencial, contracte d'arrendament, etc.)
Feu clic o arrossegueu un fitxer a aquesta àrea per carregar-lo.
Fitxers permesos: (.pdf, .png, .jpg).
Grandària màxima 2MB.
Si tens problemes per pujar la imatge des del mòbil, recomanem fer la foto al moment i no pujar-la des de la galeria.
Feu clic o arrossegueu un fitxer a aquesta àrea per carregar-lo.
Fitxers permesos: (.pdf, .png, .jpg).
Grandària màxima 2MB.
Si tens problemes per pujar la imatge des del mòbil, recomanem fer la foto al moment i no pujar-la des de la galeria.
Feu clic o arrossegueu un fitxer a aquesta àrea per carregar-lo.
Fitxers permesos: (.pdf, .png, .jpg).
Grandària màxima 2MB.
Si tens problemes per pujar la imatge des del mòbil, recomanem fer la foto al moment i no pujar-la des de la galeria.
Declaració de veracitat
Tractament de dades personals