Aquesta política de privadesa estableix la manera com es gestionaran les dades personals que l'usuari ha inclòs en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de continuar navegant.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari on es demanin dades de caràcter personal.

Mainjobs Internacional Educativa i Tecnològica SAU ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA I TECNOLÒGICA SAU
 • Nom comercial: Mainjobs
 • NIF/CIF: A-92909068
 • Adreça: Avinguda Jorge Luis Borges, núm. 15- Bq 3-1a planta. 29010. Màlaga.
 • Correu electrònic: compliment@grupomainjobs.com
 • Activitat: Serveis de formació i ensenyament no reglat.
 • Inscrita al Registre Mercantilde Màlaga: tom 4459, llibre 3368, foli 79 i full MA-95730.
 • Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: compliment@grupomainjobs.com

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d'“Usuaris de la web”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t'informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o l'ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem a Mainjobs procedeixen de:

 • Formulari d'inscripció al curs d'especialista en transformació digital i desenvolupament sostenible.
 • Facilitats pel SEPE.

Finalitat del tractament de les vostres dades, legitimació del tractament i conservació:

A Mainjobs tractarem les seves dades amb les finalitats següents:

 • Atendre les vostres sol·licituds d'informació a través del nostre email de contacte, SMS i WhatsApp i enviar-li el nostre newsletter legitimats pel consentiment que ens presta en posar-se en contacte amb nosaltres i subscriure's al nostre butlletí informatiu. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.
 • Gestionar la seva alta com a Usuari/ària, alumne/ai prestar-li els nostres serveis, legitimats per la relació contractual per a la prestació de serveis. Article 6.1.b) RGPD 2016/679.
 • Enviar-los als usuaris/es de la nostra plataforma, el nostre newsletter i comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis, legitimats pel nostre interès legítim. Article 6.1.f) RGPD 2016/679.

Enviar-los als usuaris/es de la nostra plataforma, el nostre newsletter i comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis, legitimats pel nostre interès legítim. Article 6.1.f) RGPD 2016/679.

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a la persona interessada.
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservaré per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les vostres dades. Mainjobs deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant de l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les seves dades només es comunicaran a altres empreses del grup MAINJOBS per a fins administratius interns, així com, en el cas de realitzar pràctiques com a part integrant del programa formatiu, a la/les empresa/es on es realitzin, amb estricta confidencialitat i conforme a les mesures de seguretat de la normativa vigent. Si sou alumnes de cursos de formació per a l'ocupació es comunicaran a l'administració, organisme o entitat responsables del programa en què us matriculeu. Per a tota la resta, no es preveu cap altre tipus de cessió de dades a tercers en cap cas, excepte quan hi hagi una obligació legal.

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades a tercers.

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades a tercers.

 • Hosting: Data Rush IT Services SL, amb domicili a Espanya, CalleCiro Alegria 83 29004 – (Màlaga) – Màlaga. Més informació a: https://www.datarush.es/ Data Rush IT Services SL. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Mainjobs Internacional Educativa i Tecnològica SAU
 • Email màrqueting: Acumbamail, SL, amb domicili a Espanya, a Avenida Rey Santo 3D, planta 3, oficina 2, 13001, Ciudad Real. Més informació a: https://acumbamail.com/. Acumbamail tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d'email màrqueting a Mainjobs.
 • CRM: CLIENTIFY, SL, amb domicili social a Espanya, al carrer Pare Luque, número 1, 1r-Esquerra; 04001, Almeria. Més informació a ⦁ https://clientify.com. Clientify tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de CRM per a Mainjobs.

Navegació

En navegar per grupomainjobs.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l'usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:

Google Analytics, AdWords, Optimize.

Facebook Insights.

Yandex Mètrica.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en conjunt.

Secret i seguretat de les dades

grupomainjobs.com es compromet en l'ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-les d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb allò establert a la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

grupomainjobs.com no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Mainjobs s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Mainjobs per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Mainjobs, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari/ària, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a grupomainjobs.com exonerant Mainjobs, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de Mainjobs en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Mainjobs en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa

Mainjobs es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Mainjobs anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, grupomainjobs.com no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha al web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conformement al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, grupomainjobs.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

De part de l'equip que formem grupomainjobs.com t'agraïm el temps dedicat a llegir aquesta política de privadesa.

Darrera actualització: 26 gener 2024