Uneix-te a la comunitat de professionals que transformarà el teixit empresarial de Barcelona

Curs online Big Data i desenvolupament sostenible

Formació pràctica, útil i divertida. 

160 hores – 8 setmanes – 100% en línia.

Places gratuïtes limitades.

Aplicacions professionals del Curs Eines del Big Data i govern de la dada, desenvolupament sostenible i gestió ambiental

Gràcies a aquesta formació dissenyada exclusivament per a tu per Mainjobs i el Ministeri de Treball, podràs treballar en projectes de:

Directors de RRHH

Directors comercials i de vendes

Directors de publicitat i relacions públiques

Assignatures:

Eines del Big Data i govern de la dada

TEMARI EINES DEL BIG DATA I GOVERN DE LA DADA – 60 H

ADQUISICIÓ DE LES CLAUS DE L'EMMAGATZEMATGE I PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ
− Comprendre el concepte de Data Warehouse (DWH) i la importància que cobra a l'empresa entenent els possibles usos que pot tenir.
− Ser capaços de definir els avantatges de disposar d'un Data Warehouse davant de no disposar-ne.
− Conèixer l'arquitectura completa del DWH entenent els processos ETL, així com els components i les eines més importants.
FONAMENTS DE LA INFORMACIÓ ESTRUCTURADA
– Entendre què són els sistemes operacionals i quines són les diferències respecte als sistemes informacionals (DWH).
− Entendre els conceptes de: Data Mart, ODS, OLAP i Data Mining.
− Aprofundir en les plataformes i consideracions per a un desenvolupament correcte d'un DWH.
APROXIMACIÓ A LES TECNOLOGIES BIG DATA
− Conèixer les aplicacions de Big Data.
− Aprofundir en les eines principals (Apache Pig i Apache Hive) de l'entorn Hadoop.
− Adquirir una visió de les possibles solucions al núvol.
ANÀLISI I VISUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ
− Entendre que abans de realitzar l'anàlisi i visualització de la informació, aquesta ha de
ser tractada.
− Conèixer els conceptes de clau subrogada, agregació i KPIs.
− Entendre què és un quadre de comandament i quins són els seus fonaments.
CONEIXEMENT I COMPRENSIÓ DE LA FUNCIONALITAT DE LES EINES SES VISUAL ANALYTICS
− Obtenir un primer punt de contacte amb l'eina SAS Visual Analytics.
− Adquirir una visió global de l'eina SAS Visual Analytics.
− Comprendre la funcionalitat bàsica oferta per SAS Visual Analytics.
APROXIMACIÓ A LA DISCIPLINA DEL GOVERN DE LA DADA I LA SEVA IMPORTÀNCIA EN LA PRESA DE DECISIONS
− Comprendre el concepte de govern de la dada.
− Entendre i ser capaços de definir l'estratègia de la dada i els objectius principals.
− Reconéixer els pilars principals del govern de la dada.

Desenvolupament sostenible i gestió ambiental

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I GESTIÓ AMBIENTAL – 100 H

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: L'AGENDA 2030 I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

APROFUNDIMENT A LES IMPLICACIONS DE L'AGENDA 2030.
– Objectius de desenvolupament sostenible.
– Metes de desenvolupament sostenible.
- Pla d‟acció per a la implementació de l‟agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
APROXIMACIÓ A L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL IMPRESCINDIBLE PER A LA POSADA EN MARXA DE L'AGENDA 2030.
– Agents del desenvolupament sostenible.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: ODS VINCULATS AL MEDIAMBIENT.

COMPRENSIÓ DE L'ODS 8, 11, 12, 13, 14, 15
– Objectiu.
– Metes.
– Indicadors.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: BONES PRÀCTIQUES MEDIAMBIENTALS.

APROXIMACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I GESTIÓ AMBIENTAL A L'ÀMBIT.
– Empresa i medi ambient.
– Problemes ambientals de les activitats productives i dels models de
producció lineal i oberta.
– Repercussions o impactes ambientals de les activitats empresarials.
– La dimensió ambiental a les empreses.
IDENTIFICACIÓ D'ACCIONS QUE TENEN UN EFECTE MEDIAMBIENTAL NEGATIU.
– Les Bones pràctiques mediambientals: Què i per què?
– El paper individual: participació activa.
APLICACIÓ DE RECOMANACIONS SOBRE COM MINIMITZAR L'IMPACTE AMBIENTAL I ACONSEGUIR L'EQUILIBRI NECESSARI ENTRE DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT.
– Consum responsable.
– Gestió de productes i residus.
– Prevenció i manteniment.

Titulacions

  1. IFCD94. EINA DEL BIG DATA I GOVERN DE LA DADA.
  2. SEAG16. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I GESTIÓ AMBIENTAL.

Preguntes freqüents

La propera convocatòria comença el 25 de març i té una durada de dos mesos.

No, ni la formació ni l'emissió del títol no tenen cap tipus de cost per a l'alumnat.

Aproximadament, 20 a la setmana en horari flexible, tu decideixes quan connectar-te.

Sí, hi haurà diversos exàmens obligatoris i tipus test al final de cada mòdul.

No cal estar travessant un ERTE actualment per participar al curs. Si heu rebut aquest missatge, és perquè compleixeu els requisits necessaris per accedir a la formació.

Inscripció al curs de Eines del Big Data i desenvolupament sostenible


El Ministeri de Treball requereix les dades següents per justificar la inscripció i fer seguiment de lalumnat participant.

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.

DADES PARTICIPANT

Disposes d'ordinador o tauleta i connexió a Internet per participar en aquesta formació en línia?
Sexe
Data de naixement
Email
(Si ets resident a la província de Barcelona i el teu DNI no ho reflecteix, ens pots facilitar qualsevol altra documentació que la justifiqui la teva residència: empadronament, matrícula en una formació presencial, contracte d'arrendament, etc.)
Feu clic o arrossegueu un fitxer a aquesta àrea per carregar-lo.
Fitxers permesos: (.pdf, .png, .jpg).
Grandària màxima 2MB.
Si tens problemes per pujar la imatge des del mòbil, recomanem fer la foto al moment i no pujar-la des de la galeria.
Feu clic o arrossegueu un fitxer a aquesta àrea per carregar-lo.
Fitxers permesos: (.pdf, .png, .jpg).
Grandària màxima 2MB.
Si tens problemes per pujar la imatge des del mòbil, recomanem fer la foto al moment i no pujar-la des de la galeria.
Feu clic o arrossegueu un fitxer a aquesta àrea per carregar-lo.
Fitxers permesos: (.pdf, .png, .jpg).
Grandària màxima 2MB.
Si tens problemes per pujar la imatge des del mòbil, recomanem fer la foto al moment i no pujar-la des de la galeria.
Declaració de veracitat
Tractament de dades personals