Uneix-te a la comunitat de professionals que transformarà el teixit empresarial de Barcelona

Curs en línia de especialista en transformació digital i desenvolupament sostenible

Formació pràctica, útil i divertida. 

160 hores – 8 setmanes – 100% en línia.

Places gratuïtes limitades.

Aplicacions professionals del Curs online de especialista en transformació digital i desenvolupament sostenible

Gràcies a aquesta formació dissenyada exclusivament per a tu per Mainjobs i el Ministeri de Treball, podràs treballar en projectes de:

Implementació de tecnologies disruptives a l'empresa

Millora de la productivitat a les diferents àrees d'una organització

Desenvolupament d'estratègies de digitalització sostenible

Anàlisi de dades per a la sostenibilitat

Assignatures:

Transformació Digital

TEMARI TRANSFORMACIÓ DIGITAL – 60 H

QUÈ ÉS LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I PER QUÈ ÉS IMPORTANT? 
– Aprendràs què significa la transformació digital i com està canviant la manera com les empreses operen i es relacionen amb els seus clients. 
– Explorarem exemples d'empreses que han tingut èxit en la transformació digital i com ho van aconseguir.
– Identificaràs els desafiaments i els obstacles que poden sorgir en aquest procés i com superar-los. 
STARTUPS I NEGOCIS DIGITALS: EL FUTUR DELS NEGOCIS? 
– Descobrirem què és una startup i com es diferencia de les empreses tradicionals. 
– Coneixeràs les metodologies àgils, una manera de treballar més flexible i eficient que utilitzen moltes startups.
– Aprendràs sobre el concepte de “producte mínim viable” i com pot ajudar a llançar productes o serveis de manera més ràpida i efectiva.
SERVEIS AL NÚVOL: LA REVOLUCIÓ DE LA TECNOLOGIA.
– Entendres què són els serveis al núvol (cloud) i com poden beneficiar les empreses.
– Aprendràs sobre els diferents tipus de serveis al núvol i quin és el més adequat per a cada necessitat.
– Explorarem exemples d'empreses que utilitzen serveis al núvol i com n'han millorat les operacions.
NOUS MODELS DE NEGOCI: ADAPTANT-SE A L'ERA DIGITAL.
– Coneixeràs nous models de negoci que han sorgit gràcies a la tecnologia, com ara l'economia col·laborativa (exemples: Uber, Airbnb).
– Aprendràs sobre el concepte de Fintech, que està revolucionant els serveis financers. 
– Explorarem com la transformació digital està canviant la manera com les empreses es relacionen amb els seus clients i com pots aprofitar aquestes tendències.
MÀRQUETING DIGITAL: CONNECTANT AMB LA TEVA AUDIÈNCIA.
– Aprendràs sobre els avantatges del màrqueting digital davant del màrqueting tradicional. 
– Coneixeràs els diferents canals digitals, com les xarxes socials, l'email màrqueting i el SEO, i com utilitzar-los de manera efectiva. 
– Descobrirem com crear contingut rellevant i atractiu per connectar amb la teva audiència i assolir els teus objectius de màrqueting.
GESTIÓ DE TALENT A L'ERA DIGITAL.
– Entendreu la importància de construir una marca ocupadora sòlida (employer branding) per atraure i retenir talent.
– Aprendràs sobre el concepte de «proposta de valor a l'empleat» (EVP) i com crear una EVP atractiva. 
– Coneixeràs estratègies de reclutament digital, com ara el «social recruiting», per trobar els millors candidats. 
PROTECCIÓ DE DADES: EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (GDPR).
– Aprendràs què és el GDPR i com afecta les empreses. 
– Coneixeràs els principis bàsics del GDPR i com complir els seus requisits. 
– Entendreu la importància de protegir les dades personals i com el GDPR ajuda a garantir la privadesa.
HABILITATS CLAU PER AL FUTUR.
– Reflexionarem sobre la importància de desenvolupar habilitats digitals i personals per tenir èxit a l'era digital.
– Aprendràs sobre la importància de l'anàlisi de dades per prendre decisions informades als negocis. 
– Desenvoluparem habilitats per gestionar equips i prendre decisions efectives en el context de la transformació digital. 

Desenvolupament sostenible i gestió ambiental

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I GESTIÓ AMBIENTAL – 100 H

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: L'AGENDA 2030 I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

APROFUNDIMENT A LES IMPLICACIONS DE L'AGENDA 2030.
– Objectius de desenvolupament sostenible.
– Metes de desenvolupament sostenible.
- Pla d‟acció per a la implementació de l‟agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
APROXIMACIÓ A L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL IMPRESCINDIBLE PER A LA POSADA EN MARXA DE L'AGENDA 2030.
– Agents del desenvolupament sostenible.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: ODS VINCULATS AL MEDIAMBIENT.

COMPRENSIÓ DE L'ODS 8, 11, 12, 13, 14, 15
– Objectiu.
– Metes.
– Indicadors.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: BONES PRÀCTIQUES MEDIAMBIENTALS.

APROXIMACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I GESTIÓ AMBIENTAL A L'ÀMBIT.
– Empresa i medi ambient.
– Problemes ambientals de les activitats productives i dels models de
producció lineal i oberta.
– Repercussions o impactes ambientals de les activitats empresarials.
– La dimensió ambiental a les empreses.
IDENTIFICACIÓ D'ACCIONS QUE TENEN UN EFECTE MEDIAMBIENTAL NEGATIU.
– Les Bones pràctiques mediambientals: Què i per què?
– El paper individual: participació activa.
APLICACIÓ DE RECOMANACIONS SOBRE COM MINIMITZAR L'IMPACTE AMBIENTAL I ACONSEGUIR L'EQUILIBRI NECESSARI ENTRE DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT.
– Consum responsable.
– Gestió de productes i residus.
– Prevenció i manteniment.

Assignatures

TEMARI TRANSFORMACIÓ DIGITAL – 60 H
APROXIMACIÓ A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I LA IV REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
– Concepte de transformació digital.
– Identificació de les barreres principals a la transformació digital.
– Pautes i conceptes clau en la transformació digital com les metodologies àgils.
DETERMINACIÓ DE LA RELLEVÀNCIA DE LES STARTUPs I DIGITAL BUSINESS ENFRONT D'EMPRESES TRADICIONALS.
– Caracterització d'una startup i entendre els processos, les metodologies i la visió que s'ha d'implementar.
– Identificació de les metodologies àgils més comunes, tant a l'startup com a qualsevol projecte que aspira a tenir èxit a l'entorn actual.
– Concepte de producte mínim viable i la seva aplicació tant al món de la startup com al de l'empresa tradicional.
IDENTIFICACIÓ DEL CONTEXT ACTUAL I LA SEVA INFLUÈNCIA EN EL DESENVOLUPAMENT DE NOUS MODELS DE NEGOCI.
Aproximació als Serveis Cloud.
– Concepte i finalitat. Millora de processos, productivitat i exercici dels equips de treball.
– Identificació dels tipus de serveis al núvol.
– Aplicacions reals i el màxim rendiment.
– Principals solucions de mercat de serveis al núvol.
– Grans líders i tipus de serveis oferts.
CONTEXTUALITZACIÓ DELS NOUS MODELS DE NEGOCI. UBERITZACIÓ DE L'ECONOMIA.
– Avantatges de la revolució digital sobre el màrqueting tradicional.
- Identificació dels diferents canals digitals i el seu impacte a l'estratègia. tradicional de màrqueting de les empreses.
- Concepte deconomia col·laborativa i el Fintech.
GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS I DETECCIÓ DIGITAL DEL TALENT AL CONTEXT DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL.
– Construcció de l'employer branding i crear un employer value proposition.
– Identificació dels passos d'un recruiting social.
CONCEPTE DE PLATAFORMA CROWDSOURCING.
– Principals tipus d'eines per a la gestió digital del talent.
IDENTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT. REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES (GDPRP, PER EL SEU ACRÒNIM EN ANGLÈS).
– Concepte de GDPR. Repercussió a les empreses.
– Aproximació al data journey
– Principis de la GDPR.
– Beneficis i riscos de la implantació de la GDP. Noves figures que en sorgeixen.
HABILITATS DE GESTIÓ, PERSONALS I SOCIALS
– Sensibilització sobre la importància d'implantar la transformació digital a les empreses i els avantatges que ofereixen.
– Desenvolupar actituds positives cap a la utilització de tècniques i recursos per a l'anàlisi de dades i els beneficis que reporten a les empreses.
– Foment de la capacitat resolutiva per a la presa de decisions en la gestió dels recursos humans i del talent.
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I GESTIÓ AMBIENTAL – 100 H

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: L'AGENDA 2030 I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

APROFUNDIMENT A LES IMPLICACIONS DE L'AGENDA 2030.
– Objectius de desenvolupament sostenible.
– Metes de desenvolupament sostenible.
- Pla d‟acció per a la implementació de l‟agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
APROXIMACIÓ A L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL IMPRESCINDIBLE PER A LA POSADA EN MARXA DE L'AGENDA 2030.
– Agents del desenvolupament sostenible.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: ODS VINCULATS AL MEDIAMBIENT.

COMPRENSIÓ DE L'ODS 8, 11, 12, 13, 14, 15
– Objectiu.
– Metes.
– Indicadors.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: BONES PRÀCTIQUES MEDIAMBIENTALS.

APROXIMACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I GESTIÓ AMBIENTAL A L'ÀMBIT.
– Empresa i medi ambient.
– Problemes ambientals de les activitats productives i dels models de
producció lineal i oberta.
– Repercussions o impactes ambientals de les activitats empresarials.
– La dimensió ambiental a les empreses.
IDENTIFICACIÓ D'ACCIONS QUE TENEN UN EFECTE MEDIAMBIENTAL NEGATIU.
– Les Bones pràctiques mediambientals: Què i per què?
– El paper individual: participació activa.
APLICACIÓ DE RECOMANACIONS SOBRE COM MINIMITZAR L'IMPACTE AMBIENTAL I ACONSEGUIR L'EQUILIBRI NECESSARI ENTRE DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT.
– Consum responsable.
– Gestió de productes i residus.
– Prevenció i manteniment.

Titulacions

  1. ADGD33. TRANSFORMACIÓ DIGITAL.
  2. SEAG16. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I GESTIÓ AMBIENTAL.

Preguntes freqüents

La propera convocatòria comença al maig.

No, ni la formació ni l'emissió del títol no tenen cap tipus de cost per a l'alumnat.

Aproximadament, 15 a la setmana en horari flexible, tu decideixes quan connectar-te.

Sí, hi haurà diversos exàmens obligatoris i tipus test al final de cada mòdul.

No cal estar travessant un ERTE actualment per participar al curs. Si heu rebut aquest missatge, és perquè compleixeu els requisits necessaris per accedir a la formació.

Inscripció al curs de
especialista en transformació digital i desenvolupament sostenible


El Ministeri de Treball requereix les dades següents per justificar la inscripció i fer seguiment de lalumnat participant.

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.

DADES PARTICIPANT

Disposes d'ordinador o tauleta i connexió a Internet per participar en aquesta formació en línia?
Sexe
Data de naixement
Email
(Si ets resident a la província de Barcelona i el teu DNI no ho reflecteix, ens pots facilitar qualsevol altra documentació que la justifiqui la teva residència: empadronament, matrícula en una formació presencial, contracte d'arrendament, etc.)
Feu clic o arrossegueu un fitxer a aquesta àrea per carregar-lo.
Fitxers permesos: (.pdf, .png, .jpg).
Grandària màxima 2MB.
Si tens problemes per pujar la imatge des del mòbil, recomanem fer la foto al moment i no pujar-la des de la galeria.
Feu clic o arrossegueu un fitxer a aquesta àrea per carregar-lo.
Fitxers permesos: (.pdf, .png, .jpg).
Grandària màxima 2MB.
Si tens problemes per pujar la imatge des del mòbil, recomanem fer la foto al moment i no pujar-la des de la galeria.
Feu clic o arrossegueu un fitxer a aquesta àrea per carregar-lo.
Fitxers permesos: (.pdf, .png, .jpg).
Grandària màxima 2MB.
Si tens problemes per pujar la imatge des del mòbil, recomanem fer la foto al moment i no pujar-la des de la galeria.
Declaració de veracitat
Tractament de dades personals